regulamin

 

§1 Informacje ogólne

 1. a) Właścicielem strony twojafototapeta.pl jest firma studio - CMYK, NIP: 548-227-85-57, REGON: 240873080, adres: ul. Bielska 61a, 43-400 Cieszyn.
 2. b) Poniższe warunki zastępują wszelkie inne słownie lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności sprzedającego i dotyczą klientów, z którymi nie zawarto odrębnych umów.
 3. c) Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym lub wysyłkowym i ponosi za to pełną odpowiedzialność.
 4. d) Sprzedający zobowiązuje się chronić dane osobowe swoich klientów.
 5. e) W sprawach które nie zostały uregulowane tymże regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. f) Gdy występują jakieś wątpliwości odnośnie towaru lub funkcjonowania sklepu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 507 470 900, 501 772 918 lub pocztą elektroniczną pod adresem biuro@twojafototapeta.pl.
 7. g) Oświadczamy, że do każdego dzieła graficznego zakupionego w naszym serwisie, opłacane są prawa autorskie do użytych zdjęć i grafik.

 

§2 Składanie zamówień

 1. a) Cenę za zamówiony towar określa kalkulator znajdujący się na stronie sprzedającego. Ostateczna cena produktu zostaje wskazana w potwierdzeniu zamówienia (cena za gotowy produkt + przesyłka).
 2. b) Oferowane dzieła graficzne, to jedynie motywy wzorcowe. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, tylko kopie zgodna z wybranym motywem, przygotowaną na wybranym arkuszu i według wybranej techniki.
 3. c) Oferowane produkty drukowane są indywidualnie po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu wpłaty.
 4. d) W przypadku przesłania własnego projektu graficznego kupujący oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do przesłanego projektu graficznego oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu praw autorskich dotyczących przesłanego w zamówieniu pliku graficznego. Sprzedający nie odpowiada za słabą jakość przesłanych zdjęć.
 5. e) W przypadku zamówienia wykonania fototapety lub obrazu na płótnie na podstawie pliku graficznego pochodzącego z serwisu, cena obejmuje koszt odpowiednich licencji i praw autorskich.
 6. f) Sprzedający zastrzega sobie prawo, że nie zrealizuje zamówienia gdy cena z kalkulatora twojafototapeta.pl rażąco odbiega od ceny rzeczywistej.
 7. g) Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 8. h) Sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
 9. i) Zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany indywidualnie przez klienta według jego życzenia. Klient powinien sie zapoznać ze wszystkimi możliwymi konfiguracjami oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę zamówienia. Ceny podawane są zawsze cenami brutto bez kosztów wysyłki.
 10. j) Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 507 470 900 lub pocztą elektroniczną pod adresem biuro@twojafototapeta.pl.
 11. k) Oferta nie posiada terminu ważności i w każdej chwili może ulec zmianie.
 12. l) Właściciel strony ma prawo odmówić wykonania zlecenia.

 

§3 Wysyłka

 1. a) Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Za czas początku realizacji przyjmuje się moment otrzymania zamówienia oraz pełnej wpłaty. Zamówienia większe oraz o różnym czasie realizacji wysyłane będą po konsultacji z kupującym.
 2. b) Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Klient zamawiający zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 3. c) Wydłużenie terminu dostawy nie z winy naszej firmy, nie zwalnia zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.
 4. d) Dostarczenie towarów następuje zgodnie z danymi klienta zamawiającego, kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki.
 5. e) W przypadku, gdy dostarczenie produktów nie jest możliwe, sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie klienta.
 6. f) Gdy towar nie odpowiada ustaleniom umowy z winy sprzedającego, kupujący zobowiązany jest do udzielenia dodatkowego terminu realizacji wynoszącego maksymalnie 14 dni.
 7. g) Towar wysyłany jest zgodnie z cennikiem firm kurierskich lub poczty.
 8. h) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firm kurierskich i poczty.
 9. i) Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru.
 10. j) Dostarczone klientowi artykuły, posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować spedytorowi, przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego artykułu, spisać przy kurierze protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się drogą e-mailową lub pocztową ze sprzedającym.
 11. k) W przypadku stwierdzenia wad ukrytych klient powinien niezwłocznie o tym poinformować sprzedającego.

 

§4 Płatności

 1. a) Zapłacić za towar można poprzez przelew na konto firmy studio - CMYK Cieślar Tomasz, ul. Bielska 61a, 43-400 Cieszyn, bank BPH Cieszyn 74 1060 0076 0000 3260 0148 3560.

 

§5 Reklamacje

 1. a) Termin obowiązywania rękojmi wynosi 24 miesięce, rozpoczyna się od dnia, w którym klient otrzymał dany towar.
 2. b) Sprzedający informuje, że zastrzega sobie prawo do lekkich różnic kolorystycznych. Idealne dobranie koloru i wzoru nie jest możliwe z przyczyn technicznych. Druki do już istniejących fototapet są wykonywane na odpowiedzialność klienta. Minimalne różnice w kolorach nie uprawniają do składania reklamacji. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowych czynności, w postaci nałożenia laminatu.
 3. c) Reklamacje telefoniczne muszą być poparte zgłoszeniem pisemnym. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia pisemnego e-mailem lub listownie reklamacji w zakresie błędnych dostaw i tyczących się wad towaru w przeciągu maksymalnie 4 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru.
 4. d) Towar powinien być sprawdzony przez kupującego zaraz po otrzymaniu. Towar dostarczony przez firmę kurierską, powinien być sprawdzony przy obecności kuriera i w razie stwierdzenia wad, powinien być sporządzony odpowiedni dokument (protokół szkody). W innym przypadku stwierdza się że towar został zaakceptowany.
 5. e) Sprzedający po uwzględnieniu reklamacji i wysłaniu towaru bez wad ma prawo żądać zwrotu towaru który jest wadliwy.
 6. f) Reklamacją nie są objęte wady powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z fototapetą, zdarcie nadruku, rozerwanie fototapety oraz wszelkie inne uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas klejenia.
 7. g) Do odsyłanego towaru, który jest reklamowany należy dołączyć dowód płatności oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. h) O wadach ukrytych należy szybko informować sprzedającego.
 9. i) Po uwzględnieniu reklamacji sprzedający zobowiązuje się wysłać ten sam produkt (materiał, zdjęcie) w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych.

 

§6 Gwarancja

 1. a) Fototapety zakupione w sklepie są objęte gwarancją producenta na okres 24 miesięcy. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku nie posiadania dokumentu zakupu, niewłaściwej eksploatacji fototapety, zastosowania fototapety niezgodnie z przeznaczeniem oraz w przypadku nie przestrzegania warunków czyszczenia i konserwacji.

Twoja Fototapeta :: fototapety na wymiar :: fototapety ścienne :: fototapety samoprzylepne :: fototapety kuchenne, do salonu i sypialni